rok 2019

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 050.88.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd na rok szkolny 2019/2020. Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 85
Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04 września 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 218
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Ujazdu w sprawie wyznaczenia Pani Lucyny Wiśnia do zastępowania dyrektora Publiznej Szkoły Podstawowej w Olszowej na czas nieobecności dyrektora Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 233
Zarządzenie NR 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi W czasie przewozu na trasie dom - szkoła i szkoła - dom Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 255
Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 291
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 331
Zrządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 309
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej. Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 330
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie. Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 433
ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2019 r, w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd, maksymalnej kwoty dofinansowania Udostępniony przez: Małgorzata Kulesa Odsłon: 984